Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

     Het gebruik van deze site is onderworpen aan de op deze website opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. Deze site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Copyright beeld- en tekstmateriaal

    Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.